خدمات

لمینیت

تولید انواع لمینه های دو لایه و سه لایه

فویل + کاغذ

کاغذ + کاغذ

فویل + فیلم

فیلم + فیلم

وکس و پارافینه جامد و مایع